Referanseprosjekter | Sotra Rør

Referanseprosjekt

Gode og innovative løsninger skaper varige verdier i hele byggets levetid. Ved å komme tidlig inn prosessen sørger vi for de beste løsningene tilpasset bygget. For mer informasjon om tidligere prosjekter og hvilke tjenester vi leverer, kontakt oss på tlf 56 33 61 50

Slik håndterer vi koronaviruset

Sauafjellet

Dette er en boligblokk over 2 etasjer, med 16 leiligheter. Vi har alle installasjoner på sanitær, samt tilkobling av varmeanlegg med avtrekksvarmepumpe og viftekonvektor til oppvarming. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Utbygger B. Telle Trearbeid AS.

Sædalen

Dette prosjektet består av 20 boliger i rekke, bygget over garasje i Sædalen. Vi har all levering av sanitær, samt avtrekksvarmepumpe / oppvarming og prosjektering av ventilasjon. Utbygger B. Telle Trearbeid AS.

Skranehaugen

Skranehaugen er et boligkompleks med totalt 18 boliger fordelt på 2 bygg, hvorav det er garasje under det ene bygget. Vi har installasjon av all varme og sanitær, hvor oppvarming består av væske-vann varmeanlegg med varmepumpe, med oppvarming via viftekonvektor i alle leiligheter. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Utbygger Hus 1 Bømlo AS.