Åpenhetsloven

Åpenhetsloven


Åpenhetsloven

 

Åpenhetslovens hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester

Allier Gruppen jobber bevisst med aktsomhetsvurdering av våre leverandører

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon.

Figur 1 (vedlagt):

Allier Gruppen er en av eierne i alliansen Konekta. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom alliansen, blir ivaretatt av Konektas servicekontor på vegne av alliansens 10 eierselskaper. Les mer om Konekta her: www.konekta.no

Code of Conduct

Vi har i alle våre samarbeidsavtaler “Code of Conduct” som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.

Aktsomhetsvurdering som en kontinuerlig prosess

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

Figur 2 (vedlagt):


 

 

Informasjon og innsyn 

Vi jobber med aktsomhetsvurderingen og den årlige redegjørelsen vil publiseres her innen 30 juni hvert år.

 

Allier Gruppen - Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022 https://alliernytt.no/apenhetsloven/

Les mer om prosessen og informasjon om Åpenhetsloven under Konekta https://www.konekta.no/apenhetsloven

 

Ved henvendelser 
Åpenhetsloven Allier Gruppen

Frister til å svare på henvendelser:

  • 3 uker
  • 2 måneder hvis opplysninger må hentes inn fra leverandører