Sotras eldste og mest erfarne rørleggerbedrift | Sotra Rør

Om oss


Sotra Rør

Sotra Rør AS er en totalleverandør av rørleggertjenester til både privatpersoner og entreprenører. Siden etableringen i 1968 har vi vært en trygg og pålitelig samarbeidspartner for kundene våre – med bred kompetanse innen både rørleggertjenester og rehabilitering.

Sotra Rør er den eldste rørleggerbedriften på Sotra, og består i dag av 17 ansatte. Med base i Tellnes Næringspark, jobber vi hovedsakelig for privatkunder og samarbeidspartnere på Sotra og omegn og Askøy, men vi utfører naturligvis oppdrag også andre steder.

 

En del av Allier Gruppen

Sotra Rør er en del av Allier Gruppen, som er en av de største totalentreprenørene innenfor de tekniske byggfagene på Vestlandet. Som del av Allier Gruppen, tilbyr vi alle tjenester innen VVS-faget, samt prosjektering, sprinkler, ventilasjon og VA.

Allier Gruppen prosjekterer, leverer, installerer, drifter og vedlikeholder infrastruktur og bygg for offentlig og privat virksomhet.

 

Selskapene i Allier Gruppen:

 

Godkjent lærebedrift

Sotra Rør er godkjent lærebedrift og har derfor stort fokus på utdanning av rørleggere gjennom lærlingordningen. Per dags dato har vi to lærlinger.

Sotra Rør er en trygg samarbeidspartner.

Kontakt oss gjerne for en prat!

 

 

 

Norsk Rørallianse (NRA) endrer navn til Konekta

Norsk Rørallianse (NRA) har siden 2002 knyttet sammen store, lokale rørentreprenører over hele landet. Når alliansen nå skifter navn til Konekta, er det for å gjenspeile utviklingen som har skjedd i eierselskapene de siste årene.

– Rør er fremdeles det største forretningsområdet til eierselskapene våre. Samtidig ser vi at virksomhetene utvider til nye områder. Flere tilbyr i dag tjenester innen alle tekniske fag. Derfor var det på tide for oss å bytte navn, sier Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta.

 

– Konekta er et navn som sier noe om hvem vi er, og som viser at vi jobber sammen for å levere høy kvalitet til kundene. Vi er veldig fornøyde med det nye navnet vårt, og gleder oss til å fortsette å styrke troverdigheten ytterligere i markedet med den nye profilen, fortsetter hun.

 

Konektas strategi

Bak navneskiftet ligger en omfattende prosess der alliansens fremtidige strategi og visjon er i fokus. Det viktigste oppdraget til Konekta er å forsterke synergiene som kommer av samarbeid og styrke eierselskapenes markedsposisjon for fremtiden.

 

– I Konekta tror vi at det som knytter oss sammen også gjør oss sterkere, og at vi lykkes ved å samarbeide og lære av hverandre. Gjennom gode felles innkjøpsavtaler, og tett leverandør- og grossistsamarbeid, hjelper vi eierselskapene våre med å øke sin lønnsomhet, sier Ekroll Dyb.

 

Erfaringsutveksling og kompetanseheving står sentralt i Konektas tilbud til eierselskapene. Det arrangeres månedlige samlinger og tilbudet er i kontinuerlig utvikling. Digitale løsninger gir nye spennende muligheter innenfor dette feltet.

 

– Basert på utvikling og endring av kompetansebehov i bransjen, satser Konekta tungt på å tilby skreddersydde kursopplegg som bidrar til eierselskapenes faglige utvikling.

  

Lokal forankring

Konekta er spesielt stolte av eierselskapenes posisjon som lokalt forankrede selskaper med lang erfaring i VVS-bransjen. 

 

– Alle selskapene Konekta består av, har en sterk tilhørighet til lokalmiljøet sitt, og har bygget sin markedsposisjon over mange år. Å velge et av våre eierselskaper gir et tett samarbeid basert på kompetanse, langsiktighet og profesjonalitet, avslutter Ekroll Dyb.

 

Fakta om Konekta:

  • Konekta er en landsdekkende allianse av tekniske entreprenører.
  • Konektas eierselskaper er lokale markedsledere innenfor VVS.
  • Konektas fundament er felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører.
  • Konekta tilbyr kompetanseheving og erfaringsutveksling for våre eierselskaper.
  • Selskapene i Konekta har til sammen over 2000 ansatte og dekker hele landet med sin virksomhet.
  • Eierselskapenes årlige omsetning er på over 4,3 mrd. kr.
  • Alle eierselskapene er organisert og aktive medlemmer i Byggenæringens Landsforening, Rørentreprenørene Norge og NHO.

 

Konektas 10 eierselskaper:

Konekta sin nettside: www.konekta.no  


For ytterligere informasjon, kontakt:

Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta AS. Tlf: 957 44 576