Vi tilbyr serviceavtaler med rørlegger | Sotra Rør

Unngå uforutsette utgifter - bestill din årlige service

Unngå plutselige driftsbrudd og fordyrende utskiftninger som følge av manglende vedlikehold på anlegget. Bestill service i dag på 56 33 61 50 eller firmapost@sotraror.no

Ekspansjonskar

Vi hjelper deg med etterfylling av ekspansjonskar. Husk at du er selv ansvarlig for drift og vedlikehold, og det er derfor ikke en reklamasjonssak ved lekkasje - som man risikerer dersom man ikke etterfyller årlig. I ihht. krav i TEK10 vil ekspansjonskar ha årlig behov for etterfylling.

Varmeanlegg

Sikre at varmeanlegget fungerer optimalt med jevnlig sjekk. Vi tilbyr en årlig serviceavtale hvor vi sjekker sirkulasjonspumpe, driftstrykk og ladetrykk på ekspansjonskar.

Kloakkpumpeanlegg

For deg som har pumpestasjon installert, er det viktig med jevnlig ettersyn og vedlikehold. Typiske driftsproblemer på pumpestasjon er at pumpen stopper på grunn av for mye partikler i stasjonen, bruk av tørkepapir, våtservietter, q-tips etc. Vi hjelper deg med å fjerne dette og sørger for at pumpen fungerer optimalt.

Spør Lars

Trenger du noen gode råd fra en rørlegger? Spør meg, jeg hjelper deg gjerne videre til de gode, trygge og langsiktige løsningene.
T: 921 14 466
E: lars.ringdal@sotraror.no