Vi installerer vannbåren varme | Sotra Rør

Vannbåren varme

For et behagelig, godt og miljøvennlig inneklima

Bestill service!

Sotra Rør er energispesialist, og kvalifisert til å installere vannbåren varme, og skifte ut eksisterende varmeanlegg.

 

Spar penger - gjennomfør service på ditt vannbårne varmeanlegg  

En enkel service kan redusere både energiforbruket og strømregningen, noe som i disse dager kan komme svært godt med. Bakgrunnen er at vannbårne anlegg som ikke fungerer optimalt kan føre til at varmeeffekten minsker dramatisk.  

 

Gjennomgang og vedlikehold 

Det kan være mange feil som fører til ineffektiviteter i et vannbasert varmeanlegg, noen av de mest typiske feilene er:  

 • Feil innstilt fyringskurve.
 • Lekkasjer i ventiler.
 • Diverse sirkulasjonstap.
 • Manglende vannbehandling eller vedlikehold av denne.

 

Hva skjer hvis du ikke gjennomfører service på varmeanlegget? 

 • Manglende vedlikehold vil over tid føre til at anlegget avgir mindre varme. I verste fall vil anlegget slutte å virke fordi komponentene ikke fungerer lenger eller går i stykker.  
 • Det kan for eksempel hende at vanntrykket i anlegget blir lavt eller forsvinner. Da vil sirkulasjonen avta og du vil oppleve mindre effekt, samtidig som varmepumpen blir utsatt for ekstra slitasje. Etter hvert vil den stoppe og gi alarm som sier at noe er galt. Manglende trykk vil i tillegg slite på sirkulasjonspumpene, slik at de tørrkjører (går tomme for kjøling og smøring), og i verste fall brenner seg fast (går varme).  

 

Hva sjekker vi på en service?  

 • Lufttrykket i ekspansjonskar (kontrollere og kalibrere)
 • Alle lufteanordninger
 • Frostvæske (frysepunkt), hvis du har et anlegg basert på væske/vann eller noe annet som tilsier at du har frostvæske i anlegget
 • Vannmengde og driftstrykk
 • Sirkulasjonspumpe(r). Ingen ulyder – riktig justert
 • Alle gulvvarmeregulatorer og romtermostater
 • Isolasjon på rør
 • Eventuelle lekkasjer. Et tydelig tegn kan for eksempel være en misfarget flekk på gulvet som følge av at vanndråper har truffet over tid

 

 


Hva er vannbåren varme?

Vannbåren varme gir en lun, behagelig og jevn temperatur som både øker bo-komforten og inneklimaet – samtidig som det er miljøvennlig og økonomisk lønnsomt. Vannbåren varme anbefales av Norges astma- og allergiforbund.

 

Hvordan fungerer vannbåren varme?

Vannbåren varme er vann som varmes opp og sirkuleres rundt i rommene som skal varmes opp via rør i gulv og/eller radiatorer.

 

Kan alle få vannbåren varme?

Vannbåren varme kan installeres i både eldre og nyere hus. Kontakt oss gjerne, så svarer vi på det du måtte lure på om dine behov for vannbåren varme.

 

Er det dyrt å installere vannbåren varme?

For mange kan det virke kostbart å installere vannbåren varme. Samtidig er det viktig å huske på at varmepumpe på sikt kan gi store besparinger når det kommer til strømutgifter. Kontakt oss gjerne for å diskutere behovet ditt, så gir vi deg et prisoverslag.

 

Kan jeg få tilskudd til vannbåren varme?

Du kan søke om inntil 50.000 kr i støtte til innstallering fra Enova, avhengig av tiltak.

Vi kan utføre selve utskiftningen for deg, og så søker du om refusjon fra Enova i etterkant.

 

Du kan få penger tilbake hvis du installerer et vannbårent varmeanlegg i din egen helårsbolig i Norge.

 

 

Må jeg ha serviceavtale?

Anlegget krever vedlikehold, og vi anbefaler å ha serviceavtaler på det vannbårne varmeanlegget. Det er verken så dyrt eller komplisert som det kan høres ut som: Det er en enkel forsikring som gjør deg trygg på at anlegget ditt er i gode hender. Pris per år er 2 200 inkl.mva.

 

Vi tilbyr naturligvis fast avtale om service og ettersyn.

 

Lurer du på hvilken løsning som er best for din bolig?

Vi installerer vannbåren gulvvarme med eller uten varmepumpe, og solfanger i både nye og eldre hus. Vi leverer også avtrekksvarmepumper. I tillegg utfører vi utskiftninger og reparasjon på eldre anlegg.

 

Det er enkelt: Kontakt oss, så gjør vi en vurdering av hva du har og hva du bør installere.

 

Alle løsningene våre innfrir kravene fra Enova.

Nye krav til energisparing

Det kommer stadig nye krav til både energisparing og -merking av boliger. Dette betyr at mange eldre boliger må miljø-oppgraderes – samtidig som entreprenører og byggherrer må tenke nytt. Innen 2020 skal for eksempel alle oljefyrer fases ut.


Vannbåren varme kan kombineres med fornybare energikilder, for eksempel varmepumpe eller solceller, og svarer dermed til de nye kravene.

Spør Lars

Trenger du noen gode råd fra en rørlegger? Spør meg, jeg hjelper deg gjerne videre til de gode, trygge og langsiktige løsningene

T: 921 14 466
E: lars.ringdal@sotraror.no